จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.