จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน โครงการพนักงานต้นแบบของ กพท.ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗

Comments are closed.