จ้างเหมาบริการจัดหาคนงาน จำนวน ๖ อัตรา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

กจด.ปจ.๙๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.