จ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน

ประกาศวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.