จ้างโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Virtual Museum)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.

Comments are closed.