จ้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางานบริการสำหรับพนักงานตัวอย่างฝ่ายควบคุมการจราจรและพนักงานตัวอย่างด้านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕ การจัดจ้างการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เลขที่ กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.