จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๐ กรกรฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.