จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.