จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono29 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.