การซื้อชุดลิ้นชักแฟ้มแขวนใช้กับตู้เก็บเอกสาร Mobile สำหรับชุดตู้เอกสารเหล็กเลื่อนเปิดตามแนวลึกแบบ ๒ ช่วง (๕ ตู้) และตู้เอกสารเหล็กเลื่อนเปิดตามแนวลึกแบบ ๓ ช่อง (๕ ตู้) จำนวน ๓๓๖ ชิ้น

ประกาศวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.