ช่าง ระดับ 3 แผนกประเมินราคา กองจัดกรรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกถึงลำดับที่ 1 (บัญชีหมดอายุ 15 พ.ค.67)

Comments are closed.