การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

วันที่ประกาศ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.