การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๐/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.