การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๖/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.