ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

 

Comments are closed.