กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๐

กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัช สวนราชเทวีภิรมย์ ซอยรัชฏภัณฑ์ นายปัญญา ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๐ รวมถึงได้มอบถังดับเพลิงให้แก่ชุมชนใต้ทางพิเศษด้วย

 

กทพ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงพญาไท, สถานีดับเพลิงสุทธิสาร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100, สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อมทีมสร้างสถานการณ์ จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของชุมชนใต้ทางพิเศษ แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านผู้ประสบเหตุเข้าดับเพลิงในเบื้องต้นและแจ้งเหตุสายด่วนดับเพลิง ๑๙๙ สถานีดับเพลิงพญาไทและสถานีดับเพลิงสุทธิสาร จึงได้ส่งรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ และพนักงานสื่อสารของ กทพ. ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยของ กทพ. เข้าตรวจสอบเหตุ พร้อมแจ้งรถดับเพลิงของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว จนสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้น การฝึกซ้อม

 

ในการนี้สถานีดับเพลิงพญาไทจะได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ และ กทพ. ได้เตรียมถังดับเพลิงจำนวน ๒๐ ถัง เพื่อมอบให้กับชุมชนใต้ทางพิเศษ โดยผ่านสำนักงานราชเทวีและดินแดงอีกด้วย

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.