การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร/ม้วน จำนวน ๒๒๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.