การซื้อถังเตือนบริเวณหัวเกาะ ๙๐x๙๐x๙๐ ซม. จำนวน ๑๓ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.