กทพ. แจ้งการปิดช่องเก็บค่าผ่านทาง ๑ ช่อง บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางปะกง ๑ และด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี

กทพ. แจ้งการปิดช่องเก็บค่าผ่านทาง ๑ ช่อง บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางปะกง ๑ และด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความจำเป็นจะต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางรองรับปริมาณรถที่มาใช้บริการมากขึ้น โดยจะปิดช่องเก็บค่าผ่านทางบริเวณด่านฯ ชลบุรี ช่องทางที่ ๗ (ช่องขวาสุด) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ด่านฯ บางปะกง ๑ ช่องทางที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น และด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. โดยจะมีการกั้นแนวจราจรเพื่อปิดช่องทาง พร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทั้งนี้การขยายช่องเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.