กทพ. แจ้งปิดระบบ Easy Pass ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)เพื่อปรับปรุงพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล

กทพ. แจ้งปิดระบบ Easy Pass ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)เพื่อปรับปรุงพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท โซลาร์ ไอที คอลซัลแตนท์ จำกัด มีความจำเป็นจะต้องปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๐๒.๓๐ น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูลให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Passได้ นอกจากนี้ ข้อมูลการผ่านทางจากทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จะไม่สามารถส่งมาตัดเงินที่ Central System (CS) ได้ทันที ส่งผลให้ป้ายบอกราคาอาจแสดงค่าไม่ตรง

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.