การจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.