การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N๑

ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.