การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘

ประกาศวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.