การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษบริเวณบางโปรงและโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.