งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant PMC) ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)

ประกาศวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.