ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          วันนี้ (31 มีนาคม 2557) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมผู้บริหารและพนักงานกองข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่ประเทศไทยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  จำนวน 4 คน โดยมี นายศิวะ จงเจริญ ผู้ อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เป็นหัวหน้าคณะฯ  ณ ห้องประชุม 214 อาคาร 2 ชั้น 4 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษฯ  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (จตุจักร) เนื่องจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้พิจารณาเห็นว่าการทางพิเศษฯ ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

GHBVisitedEPIC 31 Mar 2014 102014 03 31533937c96512512014 04 01533aaaf205066 Crop

Comments are closed.