นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ  ในการนี้ พนักงานในสังกัดกองข้อมูลข่าวสาร. ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

 

Comments are closed.