การซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๒ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๒๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.