นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ กทพ.

วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ กทพ. โดยมี พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. และนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับ โดยในการนี้ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของ กทพ. อาทิ การดำเนินโครงการทางพิเศษ โครงการทางพิเศษในอนาคต งบประมาณ และแผนการลงทุนของ กทพ. โดยท้ายที่สุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ กทพ. อีกด้วย อนึ่ง การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายดังกล่าวมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมรับฟังด้วย

ข่าว และภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.