บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

             วันนี้ (8 มกราคม 2561) เวลา 14.00 น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยนายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร ให้การต้อนรับ นางสาวจอมใจ  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร

Comments are closed.