การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.