การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ 2565

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.