การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.