การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ต่อเนื่อง)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.