การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.