การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchang Center) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๗ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.