การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.