การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass กับ M-Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (GW) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.