การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.