บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.