การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

ประกาศวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.