การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.