ปธ.บอร์ด กทพ. แจงเหตุรักษาการผู้ว่าการฯ ลาออก ไม่เกี่ยวกับประเด็นการขยายสัมปทาน BEM แต่เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัว

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยกรณีที่สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้นำเสนอข่าว นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แทนนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. ไปก่อนหน้านี้ ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ นายวิชาญฯ ตัดสินใจลาออกในวันนี้ เกิดจากปัญหาที่จะต้องลงนามในสัญญาขยายสัมปทานใหม่ ตามข้อตกลงในข้อพิพาทระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่จะขยายระยะเวลาสัมปทานของทางด่วนออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เหตุผลสำคัญในการลาออกของนายวิชาญฯ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. นั้นเกิดจากปัญหาสุขภาพ และโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ถือว่าเป็นลูกหม้อคนหนึ่งของ กทพ. เข้าทำงานกับ กทพ. ตั้งแต่ปี 2532 ในตำแหน่งวิศวกร และเติบโตก้าวหน้าตามลำดับ จนดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. โดยนายวิชาญฯ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2567

แชร์

Comments are closed.