ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2564

แชร์

Comments are closed.