ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 3 คัน ที่ กจด.ข.2/65

วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565

แชร์

Comments are closed.