ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 16 คัน ที่ กจด.ข.1/65

วันที่ประกาศ  9 ธันวาคม 2564  วันที่สิ้นสุดประกาศ 4 มกราคม 2565

Comments are closed.