ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.