ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.