ประกาศยกเลิก การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น

เลขที่ : กจด.ปซ.๓๖/๒๕๖๔  วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2564

Comments are closed.