ประกาศ กทพ. เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นเสนอราคาเช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศ กทพ. เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นเสนอราคาเช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจร่วมยื่นเสนอราคาเช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 

 

หลักเกณฑ์การให้เช้าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พ.ศ. 2564

แชร์

Comments are closed.